Pritaikome naują vyniojimo technologiją (Slavianka), kuri leidžia taupyti elektros energiją, galimybė perskaičiuoti į žymiai mažesnio galingumo elektros variklį atliktį tam pačiam darbui. Nebūtinai keičiant patį elektros variklį, bet pritaikant ir tą patį. Elektros variklių apvijos jau perskaičiuojamos ir parenkamos pagal naują technologiją, nežiūrint kas buvo suvyniota, kas jau leidžia pasiekti optimalų ir efektyvų elektros variklio darbą.
Tai leidžia padaryti suvyniojant dvejas apvijas į vieną statorių. Įprastai elektros varikliai būna jungiami ir vyniojami taip vadinamu “žvaigžde” ir “trikampiu”.

Naudojant mūsų taikomą technologiją, visa tai yra sujungiama ir suvyniojama į vieną bendrą apvijų kombinaciją, kas ir leidžia pasiekti elektros variklio didesnį efektyvumą ir elektros energijos taupumą.

Pav.2 matosi kaip keičiasi ekektros variklio mechaninės charakteristikos. 1-su standartinėmis apvijomis, 2-modernizuotas (Slavianka)

 

Pav.3 ir Pav.4 taip pat matosi kaip keičiasi elektros variklio naudingumo koeficientas.

Pav.5 matosi elektros variklio paleidimo momentas.

Pav.6 parodyta kaip elektros variklis pasiekia savo apsisukimus.